Agencja Rozwoju Regionu Mazowsza Północno-Wschodniego w Ostrołęce
mieści się przy ul. Baśniowa 14,
Biblioteka Europejska przy ul. Staszica 1

e-mail: anowak@arrmpw.org.pl
tel/fax (29) 760 30 45
lub GSM 608 487 333

Na zaproszenie i w uzgodnieniu z zainteresowanymi instytucjami / jak np. szkoły, samorządy,
"goki", biblioteki, organizacje pozarządowe itp. / prowadzimy spotkania tematyczne w siedzibach zainteresowanych jednostek z regionu.